despre noi

“Educația înseamnă mai mult decât cei 7 ani de acasă, mai mult decât îți oferă școala.”


CE FACEM

Educația înseamnă mai mult decât cei 7 ani de acasă, mai mult decât îți oferă școala. Educația înseamnă a-i modela pe copii în adulți responsabili, a le contura personalitatea și a-i forma, de fapt, ca oameni ai unei societăți bazate pe cunoaștere.

Asociaţia CORINT PRO EDUCAŢIE susține educația formală, nonformală şi informală a copiilor şi a tinerilor în vederea dobândirii unor abilităţi necesare dezvoltării personale şi profesionale.

Beneficiarii direcţi ai activităţii Asociatiei sunt copiii şi tinerii, care vor fi implicaţi în manifestările educative sau care vor beneficia de resursele create de asociaţie – materiale educaţionale pe suport de hârtie sau platforme de e-learning, iar cei indirecți, cadrele didactice şi părinţii care vor beneficia de formare şi consiliere prin stagii specifice, simpozioane, platforme de e-learning, forumuri sau alte activităţi similare.

VALORI

Asociaţia CORINT PRO EDUCAŢIE promovează comunicarea și cooperarea între unităţile de învăţământ şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare, administraţiile centrale şi locale, organizaţiile naţionale şi internaţionale, precum şi cu societatea civilă. De asemenea, Asociația are în vedere strângerea de fonduri necesare pentru finanţarea taberelor/cluburilor tematice cu și pentru elevi, organizarea concursurilor naţionale sau internaţionale având ca obiect aprofundarea studiilor, testarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor tinerilor.

Fă cunoștință cu echipa noastră

Iuliana-Dinu-corint-junior-carti-copii-270×270

Iuliana Alexandru

Gabriela-Mitrovici-director-carti-copii-editura-corint-junior-270×270

Gabriela Mitrovici

STATUT

Scopul Asociației

Asociaţia CORINT PRO EDUCAŢIE s-a constituit în scopul iniţierii, organizării şi dezvoltării unor proiecte şi programe care au ca scop:

 • Implementarea unui învăţământ modern şi interactiv, sprijinirea integrării în colectivitate a copiilor indiferent de statutul social şi apartenenţa etnică, precum şi sprijinirea copiilor cu tulburari specifice de învăţare.
 • Dezvoltarea de studii şi cercetări pentru îmbunătăţirea metodelor de educaţie în şcoală şi în afara ei, organizarea de diverse programe culturale, educative, sociale şi în domeniul protejării naturii şi a mediului înconjurător.
  Beneficiarii direcţi ai activităţii Asociatiei sunt copii şi tinerii, care vor fi implicaţi în manifestările educative sau care vor beneficia de resursele create de asociaţie – materiale educaţionale pe suport de hartie sau platforme de e-learning, iar indirect, cadrele didactice şi parinţii care vor beneficia de formare şi consiliere prin stagii specifice, simpozioane, platforme de e-learning, forumuri sau alte activităţi similare.

Obiectivele asociației

 • Implementarea unui învăţământ modern, interactiv, concentrat pe elevi, în vederea maximizării performanţei în educaţia din România;
 • Susţinerea educaţiei formale, nonformale şi informale a copiilor şi a tinerilor în vederea dobândirii unor abilităţi necesare dezvoltării personale şi profesionale;
 • Dezvoltarea unei platforme de e-learning cu secţiuni pentru elevi, cadre didactice şi părinţi;
 • Integrarea în colectivitate şi societate a copiilor aparţinând unor categorii defavorizate şi/ sau marginalizate;
 • Integrarea copiilor cu probleme de dezvoltare şi comportamentale în societate/ colectivitate;
 • Sprijinirea copiilor talentati;
 • Promovarea egalităţii de şanse, a diversităţii culturale şi nediscriminării;
 • Promovarea educaţiei în spiritul dezvoltării durabile;
 • Promovarea comunicării şi cooperarii între unităţile de învăţământ şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare, administraţiile centrale şi locale, organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi cu societatea civilă.
 • Producerea şi difuzarea de materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de învăţământ.
 • Strângerea de fonduri necesare pentru finanţarea schimburilor de elevi, taberelor / cluburilor tematice, organizarea concursurilor naţionale sau internaţionale avand ca obiect aprofundarea studiilor, testarea cunostintelor, a competentelor si a aptitudinilor tinerilor
 • Realizarea de cercetari cu scopul imbunatatirii calitatii educatiei
 • Pregătirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar si universitar.

Obiectul de activitate

 • Organizarea de stagii de formare, work-shop-uri, colocvii, dezbateri, conferinţe, mese rotunde şi simpozioane pentru cadre didactice, părinți și elevi.
 • Organizarea de activităţi cultural-artistice şi educative pentru elevi şi preşcolari.
 • Organizarea de întâlniri între părinţi şi specialişti în educaţie sau psihologi/consilieri şcolari, atât pentru a-i consilia şi a-i familiariza cu tehnici de educaţie moderne, cât și pentru a face schimb de idei şi experienţe cu privire la educarea/consilierea copiilor şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale sau emoţionale ale copiilor.
 • Organizarea de tabere educative pentru copii.
 • Colaborarea directă cu grădiniţe sau unităţi de învăţământ preuniversitar în vederea derulării unor proiecte educaţionale, culturale.
 • Iniţierea şi organizarea de concursuri la nivel şcolar şi interşcolar, atât pe plan local, cât şi la nivel naţional si international pe teme aflate în conexiune cu scopul şi obiectivele stabilite de Asociatie.
 • Realizarea de studii de cercetare şi analize privind politicile educaţionale şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi formare.
 • Realizarea de schimburi culturale şi educationale în plan naţional şi internaţional.
 • Sprijinirea financiară şi logistică a participării membrilor asociaţiei şi/sau a altor persoane la conferinţe, festivaluri, târguri educaţionale, concursuri interne şi internaţionale, studii de formare și pregătire.
 • Dezvoltarea de activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.
 • Organizarea de conferinte, spectacole, festivaluri, tombole, simpozioane, dineuri, chete.
 • Conceperea, realizarea şi editarea de materiale educaţionale în diverse domenii de formare, perfecţionare şi informare, sub formă tipărită şi în format electronic, concretizate în cărţi, cursuri, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, filme, programe video şi audio pe suport tipărit, CD/DVD şi alte suporturi clasice sau electronice.
 • Vânzarea de materiale exclusive ale asociaţiei, precum publicaţii, ilustrate, fonograme, diverse obiecte care au legătură cu asociaţia şi scopul acesteia.